Miejsce załadunku  Miejsce rozładunku  Charakterystyka towaru

  EuropaletaPaleta przemysłowaInne

  Terminy

  Data nadania

  Data dostawy

  Dane firmy  Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli oraz zaznaczenie „Wyrażam zgodę” w przypadku zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych lub zaznaczenie „Nie wyrażam zgody”, jeżeli Pan/Pani nie wyraża zgody na ich przetwarzanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Współadministratorów danych osobowych: Antrans Group Sp. z o. o., ul. Wspólna 1c, 32-300 Olkusz, Antrans Anna Pacia, ul. Strzemieszycka 20, 41-260 Sławków, DeFacto Ireneusz Pacia,    ul. Zagaje 2, 32-300 Olkusz, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o., ul. Wspólna 5d, 32-300 Olkusz, Antrans BIS A. Pacia, ul. Wspólna 1c, 32-300 Olkusz w celu realizacji przez nasze firmy przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oświadczam, że zostałam(-em) powiadomiona(-ny) o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasi, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez nasze firmy.