FORGOT YOUR DETAILS?

MOJA KIA W ANTRANS

Nasza firma wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom pracownika i dofinansowuje
zakup ratalny dowolnej wybranej KIA. Pracując w naszej firmie możesz uzyskać
dofinansowanie do 50% wartości miesięcznej raty.
Dzięki współpracy z salonem samochodów KIA Wadowscy uzyskaliśmy bardzo korzystne
warunki zakupów.

TOP